§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE• 1.1 Każdy gracz, rozpoczynający grę oświadcza, iż akceptuje niniejszy regulamin
• 1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
• 1.3 Administracja zastrzega sobie prawo do edytowania regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu będą publicznie ogłaszane na 7 dni przed wprowadzeniem zmian
• 1.4 Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty
• 1.5 Administracja nie odpowiada za utracone konta w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia ich (np. słabe hasła)
• 1.6 Administrator ma prawo nałożyć na gracza karę wyższą, w przypadku poważnego naruszenia zasad serwera lub złamaniu wielu zasad jednocześnie
• 1.7 Do kontaktu z administracją gracz może wykorzystać komendę /helpop, Panel Gracza na stronie internetowej, czat w grze, serwer Discord bądź TeamSpeak3
• 1.8 Zaleca się, by każdy gracz posiadał program umożliwiający ewentualne sprawdzenie go (Skype, Discord), pod kątem posiadania wspomagaczy (patrz punkt 2.1)
• 1.9 Na pozostawienie konta AFK (AwayFromKeyborad), gracz decyduje się na własną odpowiedzialność
• 1.10 Gracz nie może otrzymać dwóch kar za to samo przewinienie
• 1.11 Pamiętaj, administrator nigdy nie prosi o twoje hasło, nie rozpowszechniaj go oraz nie podawaj osobom postronnym!


§2. ZAKAZY


Na serwerze zakazuje się:


• 2.1 Posiadania lub używania oprogramowania ułatwiającego rozgrywkę (różnego rodzaju wspomagacze, cheaty, wyjątek: macro*)
• 2.2 Reklamowania innych serwerów (nie dotyczy: serwerów głosowych typu Team Speak 3)
• 2.3 Proszenia administracji serwera o uzyskanie dóbr w grze (np.: przedmioty, rangi, przywileje)
• 2.4 Podszywania się pod innych graczy poprzez tworzenie podobnych nicków
• 2.5 Tworzenia wielu kont (1 konto w grze = 1 osoba, dotyczy serwera Survival oraz MegaDrop)
• 2.6 Używania wulgarnego języka
• 2.7 Udostępniania danych osobowych
• 2.8 Wykorzystywania błędów gry lub serwera
• 2.9 Prowadzenia handlu opartego na realnych pieniądzach (sprzedaży kont, przedmiotów lub innych usług i dóbr)
• 2.10 Rozsyłania linków do stron z treściami przeznaczonymi dla osób dorosłych, szpiegujących, zawierających: wirusy, sniffery, iploggery oraz wszystkich serwisów działających w jakikolwiek sposób na szkodę użytkownika
• 2.11a Ustawiania oraz posiadania wulgarnych nicków
• 2.11b Rozpowszechniania treści przeznaczonych dla dorosłych
• 2.12a Oszukiwania innych graczy (nie dotyczy trybu: Survival, MegaDrop)
• 2.12b Oszukiwania administracji
• 2.13 Pisania na czacie "kończę edycję", "kończę grę" itp.
• 2.14 Wywoływania oraz uczestnictwa w spamowaniu na czacie (tzw. flood)
• 2.15 Celowego działania na niekorzyść serwera
• 2.16 Obrażania oraz umyślnego prowokowania graczy, członków administracji serwera
• 2.17 Stosowania gróźb pod każdą postacią
• 2.18 Dokonywania włamań na konta (dotyczy także prób włamań)
• 2.19 Utrudniania rozgrywki innym użytkownikom (np.: poprzez scamowanie, itp.)
• 2.20 Nagminnego łamania zasad zawartych w powyższym regulaminie


§3. NAKAZY


Na serwerze nakazuje się:
• 3.1 Przestrzegania zasad kultury na czacie serwerowym jak i po za nim
• 3.2 Respektowania i stosowania się do regulaminu serwera


TARYFIKATOR KAR


Za złamanie punktu [...] grozi:

• 2.1a Przyznanie się do posiadania wspomagaczy podczas sprawdzania – Blokada konta na okres 14 dni
• 2.1b Wykrycie wspomagaczy po nie przyznaniu się, do ich posiadania – Permanentna blokada konta
• 2.2 Czasowa bądź permanentna blokada konta
• 2.3 Czasowe wyciszenie od 5 do 30 minut
• 2.4 Permanentna blokada konta gracza
• 2.5 Blokada wszystkich kont z wyjątkiem jednego
• 2.6 Czasowe wyciszenie od 3 minut do 3 godzin
• 2.7 Blokada konta od 7 do 14 dni
• 2.8 Blokada konta na okres 14 dni lub permanentnie
• 2.9 Blokada konta na okres od 7 do 90 dni lub permanentnie
• 2.10 Wyciszenie 60 minut lub blokada konta
• 2.11a Permanentna blokada konta (w przypadku nicku), blokada konta na okres 1 do 14 dni lub permanentnie (w przypadku skina)
• 2.11b Blokada konta na okres 1 do 3 dni
• 2.12a Blokada konta na okres 1 do 14 dni
• 2.12b Permanentna blokada konta
• 2.13 Czasowe wyciszenie od 5 do 30 minut
• 2.14 Wyciszenie lub czasowa blokada konta (maksymalnie: 3 dni)
• 2.15 Blokada konta od 7 do 31 dni lub permanentnie
• 2.16 Wyciszenie, czasowa blokada konta (permanentna w przypadku obrazy administracji)
• 2.17 Wyciszenie lub czasowa blokada konta
• 2.18 Blokada adresu IP
• 2.19 Permanentna blokada konta oraz wpisanie IP na czarną listę
• 2.20 Permanentna blokada konta

*- użytkownik decyduje się na wykorzystywanie macro na własną odpowiedzialność, jego konto nie zostanie zablokowane, jednak anty-cheat może uznać je za KILL AURE.
Gracz stosujący makro oświadcza pełną świadomość zagrożenia płynącego z tego tytułu, a konto zablokowane w ten sposób nie podlega ponownemu odblokowaniu.